Град Габрово се намира в Северна Бьлгария, на 220 км североизточно от София. Градът наброява 80 000 жители. Разположен е в северните разклонения на Средна Стара планина, на двата бряга на река Янтра и има надморска височина 392 метра. Централното географско разположение определя Габрово като оживен транспортен възел. Свързан е чрез удобни пътища с околните общини и главни градове от Северна и Южна България.

Най-близката аерогара - в град Горна Оряховица (60 км).

Най-близкото речно пристанище - в град Русе (160 км).

Най-близкото морско пристанище - в град Бургас (230 км).

В исторически план оживление по тези места настъпва през Средновековието. Развиват се търговията и занаятите, възникват производства, свързани с обслужването и опазването на планинските проходи. Създават се богати традиции в обработката на дърво, метал, вълна и кожи, които очертават облика и на съвременната промишленост. В края на миналия век тук се учредяват акцонерни компании от европейски тип, строят се фабрики, установяват се връзки с големите стокови борси. Днес градът е развит промишлен център. В условията на пазарното стопанство много от габровските фирми продължават да бъдат водещи в съответните области - машиностроене, електроника и инструментално производство, обувна промишленост, трикотаж и текстил, мебелна промишленост, производство на пластмасови тръби и изделя, хранително-вкусова промишленост и др.

Търговската дейност и услуги в града се осъществяват от множество фирми за търговия на едро и дребно.

Непосредствената близост на Габрово до високите части на планината, чистият планински въздух, историко-етнографските резервати и комплекси, паметниците на културата правят региона привлекателно място за вътрешен и международен туризъм. Община Габрово се простира върху няколко съседни общини и се счита за един от екологично най-чистите райони в България. Това се доказва от богатата флора и фауна, което е създало предпоставки за обособяването на няколко ловни резервата. Те предлагат едни от най-добрите ловни трофеи в Европа - от мечка, благороден елен, муфлон и др.

На територията на града и общината се намират няколко туристически обекта с национално и международно значение.

Error opening Database. Try again later.