Националният музей на образованието - Габрово е създаден през 1974 г. в Габрово - града-люлка на новобългарското образование.
Музеят се намира в центъра на града, в западното крило на историческата сграда на Априловската гимназия.
Националният музей на образованието е включен в каталога на ЮНЕСКО и от 1986г. е член на КОДИЕСЕЕ към ЮНЕСКО ( субрегионален механизъм за сътрудничество в областта на изследванията и развитието на нововъведенията в образованието в Югоизточна и Южна Европа ).

Постоянната музейна експозиция разположена в 5 зали показва историята на българското образование от IX век до наши дни. Специално място е отредено на възстановката на класна стая от взаимно училище.

Музеят издирва и съхранява:

- учебници, учебно-помощна и педагогическа литература;
- ученически и училищни пособия и помагала;
- дипломи, свидетелства, съгласителни договори и др.
- снимки, облекла и лични вещи на учители и ученици
- училищна символика - знамена, емблеми, печати и др.

Музеят разполага с:

- зала за временни изложби
- кинозала
- аудиовизуално студио
- фотолаборатория
- специализирана педагогическа библиотека с над 30000 тома и отдел старопечатна книжнина / сн. - 3 /
- фондохранилище с над 50000 архивни единици

Музеят предлага:

- екскурзоводни беседи, тематични беседи, уроци и др. по профила на музея;
- видеофилми с просветна тематика;
- записи върху аудионосители на училищни и детски песни, старинни песнопения, стихове, драматизации; Музеят извършва:
- консултации по история на българското образование при разработване на дипломни и курсови работи; създаване на училищни сбирки и музеи;
- издава потвърждения пред Министерство на образованието за честване на юбилейни годишнини от училища и детски градини;
- фотографски, аудио- и видеоуслиги.

Музеят контактува с:

- български училища и учебни заведения в страната и чужбина;
- сродни музеи и институти във Франция, Унгария, Словакия, Словения, Украйна, Австрия, Германия за взаимен обмен на специализирана информация, сключване на договори за сътрудничество, участие в международни инициативи.


ЗАБЕЛЕЖКА: Поради реконструкция на музея, експозицията му нe работи временно. Справки и заявки се дават на тел: 066 / 2-04-70 и 2-64-61 адрес: Габрово 5300, ул. "Априловска" 15 пк 62 Национален музей на образованието