Крепостни стени
      Църкви
      Възрожденски къщи
      Музеи

     Несебър е един от най-древните градове по българските земи. Разположен е на мальк скалист полуостров.
Началото на човешки живот на него датира от 2 хил. пр. Хр. Тук е сьществувало тракийско селище, наречено Месамбрия. Присьствието на траките се потвьрждава от разкритите тракийски крепостни стени. През 513 г. пр. Хр. в Месамбрия се преселват гръцки колонисти от Мегара, Византион и Халкедон. Те изграждат крепостни стени, театър, гимназион, храмове на Аполон, Зевс и Дионисий. Разцветът на града, започнал от 4 в. пр. Хр. продьлжава до завладяването на черноморските колонии от римляните. През 72 г. пр. Хр. легионите на Марк Лукул превземат Месамбрия и в продьлжение на четири века римско владичество градът запада. След разпадането на Римската империя през 395 г. морският град остава в пределите на Византия и постепенно се преврьща в църковен и икономически център с важно стратегическо значение. През 5 - 6 в. Месамбрия ( византийското име на града ) е опасана с нова крепостна стена, която е запазена до днес. През ранновизантийския период тук се строят много цьркви. Такива са трикорабните базилики "Св. София " и "Св. Богородица Елеуса".
     През 681 г. се образува българската дьржава. За пръв път хан Крум през 812 г. превзема след двуседмична обсада Месембрия и я включва в границите на България. Оттогава датира и днешното име на града - Несебър. Периодьт 11 - 14 век е доста бурен за Несебър. Градът, разположен в гранични земи, минава вьв владение ту на България, ту на Византия. Своя апогей Несебър достига по време на управлението на българския цар Иван Александър (1331 - 1371). Той заема важно място в търговията на България с морските републики Венеция, Генуа и Дубровник. През 1366 г. след продължителна обсада Несебър е превзет от рицарите на Амедей 6 Савойски. На следващата година те преотстъпват срещу откуп града на Византия. Около век по - кьсно (1453 г.) Несебър е завладян от османските турци начело с Караджа бег и включен в тяхната дьржава. Твърде оскъдни са сведенията за историята на селището за времето от 15 - 19 век. През 16 -18 век в околностите на града съществувала голяма султанска корабостроителница. Основни поминъци на населението били риболовът и тьрговията с риба, лозарството и добивът на сол.


      През периода на Вьзраждането (18 - 19 век) в Несебър се строят красиви двуетажни къщи - чудесни образци на т. нар. " черноморска кьща " - с раздвижени фасади, еркери, балкони и много прозорци. След Освобождението (1878 г.) богатото историческо минало на Несебър привлича вниманието на археолози и историци. През 1920 г. започват първите организирани археологически разкопки. От 1956 г. Несебър е обявен за археологически и архитектурен резерват. През 1983 г. старият град Несебър е включен в списъка на световното наследство под егидата на ЮНЕСКО.