САНДАНСКИ


Намира се на 224 метра надморска височина в долината на река Санданска Бистрица, сред югозападните склонове на прекрасната Пирин планина. Градът е известен със своята красота и условия за лечение, като минерални извори и изключително благоприятен климат.
Той е най-топлият и най-слънчев град на България.

Без да се преувеличава, климатът на Сандански може да бъде охарактеризиран като уникален. Целогодишно тук е по-топло, отколкото в другите части на страната. Средната годишна температура е (14.7C). Зимата е мека и краткотрайна, а есента е топла и дълга. Влажността на въздуха е ниска - 66 процента, а през годината слънчевото време е не по-малко от 2,436 часа. Сандански има най-ниските годишни валежи (127 литра за кв. метър) и тук почти не пада мъгла. Въздухът е забележително чист.

Освен природните дадености, дивна зеленина, неповторим климат, курортът предлага множество минерални извори. Кладенците и изворите са разположени в две термални зони и имат общ дебит от 1500 l/мин. Минералните води имат почти еднообразно химическо съдържание, но с вариращо качество на силициева киселина и хлор. Водата е без мирис, чиста, безцветна с приятен вкус ( със съдържание на метасилициева киселина от 71 до 135 мг за литър), леко хлорирана (от 3.2 до 6.5 мг за литър), много гореща (от 42 до 81C), леко минерализирана, със съдържание на содиеви хидрокарбонати с pH стойности, които варират от неутрални до леко алкални (pH 7.2 до 8).

Тази невероятна комбинация от лечебен и оздравителен климат и лечебни минерални води правят Сандански перфектно място за модерна научна климатотерапия, лечение с минерална вода, рехабилитация, първична и вторична рехабилитация и лечение.
Error opening Database. Try again later.