СЕВЛИЕВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Севлиево е разположена върху 965 кв.км площ по склоновете и подножието на Централна Стара планина.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Най-ранните следи от живот в Севлиевския край са от епохата на късния неолит (около 8000 г.пр.н.е.). Траките са имали трайно присъствие тук в продължение на повече от три хиляди години. Те са оставили над 100 надгробни могили.

Крепостта Хоталич Fortress Hotalich е последният средновековен град-крепост. Той е просъществувал в продължение на векове, успоредно със селището на мястото на днешния град, наричано в турските извори "Серви" и "Селви".

В средата на XIX век българското население на града нараства значително. Развитието на занаятите съсредоточава в касите на занаятчийските организации (еснафите) значителни средства. Търговските пътувания в Османската империя, Европа и Русия разширяват значително кръгозора на севлиевци. Появява се необходимост от по-висока духовна култура и просвета. Батошевски манастир

През 1834 година била реставрирана старата църква "Свети Пророк Илия", а две години по-късно бил възстановен и средновековният Батошевски манастир. В средата на 50-те години прочутият възрожденски майстор Кольо Фичето построил каменния мост над река Росица.

Hadji Stoyanov School

Със собствени средства през 1844 година заможният севлиевски занаятчия и търговец Хаджи Стоян Николов започнал строеж на голямо за времето си училище. Първият лекар в града - д-р Стойчо Христов основал през 1870 година читалище, наречено тогава "Росица".

През 1870 година под непосредственото ръководство на Апостола на Свободата - Васил Левски - бил създаден революционен комитет. Под председателството на младия, буден и образован търговец Стефан Пешев, той подготвял населението на Севлиевския край за предстоящото въстание. Най-масово в Априлското въстание от 1876 година участвали българите от балканските села на този район.


Основно училище 'Христо Ботев'

Просветните и културни традиции в живота на Севлиево продължили и след 2 юли 1877 година, когато градът бил освободен от турско робство.Дом на културата 'Мара Белчева'

ВИДНИ БЪЛГАРИ

Севлиевският край е вдъхновил немалко видни творци - Екатерина Ненчева, Мара Белчева, Пеньо Пенев, художниците Илия Пейков, Пенчо Кулеков, Симеон Спиридонов, Евгений Босяцки, скулптора Асен Пейков.

Error opening Database. Try again later.