Шумен
    Шумен е стохиляден град с богата история и хилядолетни традиции. Разположен е в подножието на природния резерват Шуменско плато.
    Шуменският регион е разположен в централната част на североизточна България. Заема площи от източната част на Дунавската равнина и част от източните разклонения на Предбалкана и Източна Стара планина.
    В Шумен и земите му са запазени неповторими паметници на културата от древни епохи до наши дни: първите български столици Плиска и Велики Преслав, Мадара, с уникалния Мадарски конник (обявен през 1979 г. за паметник със световно значение и поставен под закрилата на ЮНЕСКО), старата Шуменска крепост.

Забележителности на град Шумен

Къща - музей 'Добри Войников'
КЪЩА - МУЗЕЙ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ"

    Показани са възстановки на отделни театрални постановки на видния български възрожденец и писател Добри Войников. Чрез автентични експонати, вещи, фотоси и документи, екпозицията демонстрира значими културно - исторически процеси от местно и национално значение.


Къща - музей 'Панайот Волов'
КЪЩА - МУЗЕЙ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

    Пресъздадена е обстановката, в която е живял един от най - обаятелните революционери от времето на подготовката и провеждането на Априлското въстание. Автентичен и вълнуващ разказ за живота и делото на Панайот Вичев Волов.


Къща - музей 'Лайош Кошут'
КЪЩА - МУЗЕЙ "ЛАЙОШ КОШУТ"

    Това е голяма чорбаджийска къща от началото на миналия век, превърната в музей на унгарските емигранти в Шумен, начело с Лайош Кошут.


Мадарски конник
МАДАРСКИ КОННИК

    Мадарският конник е разположен на 15 км източно от Шумен по пътя за Варна. Националният историко - археологически резерват Мадара е един от най - посещаваните туристически обекти в България. Популярността си Мадара дължи преди всичко на единствения в Европа скален релеф, наречен "Мадарски конник". Той е най - значимият паметник на официалното старобългарско изкуство, включен от ЮНЕСКО в списъка на световните културни ценности. Останките от десетки археологически паметници (жилища, вили, храмове, крепости) и находки от шест исторически епохи са причина Мадара да получи прозвището "Българската Троя". Праисторическите култови фигурки и оброчни плочки, посветени на: Трите нимфи, Зевс, Херакъл, Дионис, Кибела, на тракийския конник-герой Херос и други са свидетелство, че от праисторическата и тракийската епоха до късна античност, скалните навеси и изворите под тях са служели за светилища на живеещите в околността племена и народи.


Преслав
икона
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"

    Велики Преслав се намира на 20 км. южно от Шумен.
    Преслав е втората столица на българската държава от 893 до 971 г.Това е епохата на нейното най - голямо политическо и военно могъщество и на величието на старобългарската култура. Не случайно успехите на старобългарската култура по това време са отличени с високото прозвище "Златен век на българската книжнина и култура". С особено великолепие се отличавала построената по повеля на цар Симеон Златна църква - един истински шедьовър на средновековната ни архитектура. В околностите на Преслав, в местността "Патлейна" стоят основите на друга българска светиня - манастира "Св. Пантелеймон". Уникалните експонати от разкопките могат да се видят в историческия музей.


Плиска
АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ "ПЛИСКА"

    Плиска е разположена на 30 км североизточно от Шумен.
    Тя е първата българска столица, от 681 г. до 893 г. Разположена e в равнина, заобиколена от склоновете на съседните плата. Прабългарите избрали това място поради благоприятните условия за скотовъдство - обширни пасища и непресъхващи водоизточници. Равнината заемала и изгодно военно-стратегическо положение. Материалната и духовна култура на първата българска столица е недостижима за тогавашните нови държави на средновековна Европа.
Error opening Database. Try again later.