През 1887 г. е създадена първата археологическа сбирка във Варна, през 1906 г. - малка експозиция, а през 1983 г. - нова, на площ от 2 000 м2, с материали от Варна и Варненско.
На първия етаж са представени праисторията и античността. Най-ранните експонати са от палеолита (100 000 - 40 000 г.пр.Хр.) и мезолита (10 000 - 8 000 г.пр.Хр.) Особено впечатляват находките от Варненския халколитен некропол (5 000 - 3 000 пр.Хр.) с най- старото злато, обработено от човека. Над 5,5 кг златни накити, скиптри, амулети, както и медни и каменни сечива, керамика и др. дават ясна представа за живота на най-древната европейска цивилизация - далеч преди тези в Египет и Месопотамия. За появата на траките през бронзовата (3 000 - 1 200 г.пр.Хр.) и ранножелязната епоха (1 200 - 600 г.пр.Хр.) богата информация носят намерените керамика, оръжие и накити, изработени от този войнствен народ.

В началото на VII в. н. е. малкото тракийско селище Одесос на брега на Черно море става антична гръцка колония, а градът просъществува до началото на VII в.сл.Хр. Великолепни сбирки от старогръцка и римска керамика, златни накити, мраморни релефи и скулптури, надписи, мозайки, бронзови съдове, монети и др. показват историята и живота на този голям античен търговски и културен център.

На втория етаж е проследено развитието на средновековния град Варна - от създаването на Българската държава през 681 г. до XVIII в. Показани са старобългарски съдове, оръжие, сечива, златни и сребърни украшения, кръстове, вносен китайски порцелан, малоазийски фаянс, италиянска майолика и др. Експозицията завършва със сбирка от български икони от XVI - XIX в., сребърни църковни утвари, кандила и обкови.

Aдрес:
Варна 9000, бул. Мария Луиза № 41
тел.: 237 057; факс: 237 056
1.05. - 31.09. от 10.00 до 17.00 ч.,
поч. ден - понеделник
1.10. - 30.04. от 10.00 до 17.00 ч.,
поч. ден - неделя и понеделник

Иван Иванов е роден през 1944 година в село Голям Извор, Тетевенско. Завършил е специалност история във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".След дипломирането си Иван Иванов започва работа във Варненския археологически музей. В началото - като уредник, а впоследствие - като научен сътрудник. Проблемите, които разглежда, са свързани с протоисторията на днешните български земи.
От 1972 година ръководи проучванията на Варненския халколитен некропол. Много години е посветил на подводни изследвания на потънали селища във варненските езера. С интерес разработва и други обекти.
Г-н Иванов има над 100 научни и научно-популярни публикации в България и чужбина.


© Digital Systems