Етнографският музей е открит през 1974 година в реставрирана възрожденска къща, строена около 1860 година. Експозицията е дело на Мария Николова - етнограф, Асен Стойчев - художник и Камен Горанов - архитект. Музеят представя богатата материална и духовна култура на населението от Варненския регион през втората половина на XIX и началото на XX век - поминък, занаяти, облекла, накити, обредни хлябове, сурвачки... Представени са и интересни народни обичаи - Коледа, Камили, Петльовден, Лазаруване,сватба.Отредено е място и на богато уреден градски дом от края на XIX и началото на XX век - приемен салон, гостна, спалня, кухня. Експозицията завършва с представяне на търговския живот на стара Варна и панорамна снимка.
В Етнографския музей периодично се уреждат и временни тематични изложби.
Адрес: ул."Панагюрище" 22, кметство "Одесос"
Тел. 63-05-88
Лятно работно време: 10:00 - 17:00
Почивен ден: понеделник
Зимно работно време: 10:00 - 17:00
Почивни дни: събота и неделя© Digital Systems