Експозицията е разположена във Варна, в сградата на първата благотворителна болница в България. Построена е от дарението на избягалия от турско робство варненец Параскева Николау, който преуспява като търговец в Одеса (Украина). Парите, които завещава са изключително много за онова време - 126 900 сребърни рубли. На 8 септември 1869 година новата постройка е обявена за градска дарителска болница и в нея е приет първият пациент.
От тогава са изминали години. Сградата непрекъснато служи за здравни нужди на варненското население. Била е холерен изолатор, военен лазарет, инфекциозна болница, градски родилен дом, противобясна станция, бактериологична станция, санепидстанция, ХЕИ, а сега - Музей по история на медицината.
Музейното изложение е развито последователно в три зали, които заедно с фоайетата заемат площ от 400 м2, като е запазена хронологията на събитията - от 1 000 година пр.н.е. до наши дни.


Внушението за медицината като вечен спътник на човека започва още от партерното фоайе: в стените са вградени възпоменателни плочи, отразяващи моменти от здравните начинания на цивилизациите по нашите земи, както и различни експонати - от кремъчния нож - до апарата за регистриране на сърдечната дейност.
Палеоантропологичната колекция на музея е една от най-богатите в България. Във витрини са подредени многобройни костни фрагменти, чиито текстови пояснения разказват от какво е боледувал човекът по нашите земи. В същата зала са показани оброчни плочки, бронзови и железни медицински инструменти и монети от времето на траките, на гръцката колонизация, на римската администрация и началото на българската държава.
На горния етаж на сградата музейното изложение обхваща периода от падане на България под турско иго до края на Втората Световна война.


Проследено е развитието на медицината през Възраждането. Показани са портрети и биографични справки на медицински дейци-просветители. Изложени са предмети и инструменти от епохата на Освободителната война (1877-1878), както и медицинска апаратура от началото на здравното дело в освободена България.
Музеят по история на медицината има библиотека за стара медицинска литература, книги, списания, вестници, атласи и др. на различни езици, станали вече библиографска рядкост и информационен източник за всички, които се интересуват от миналото на медицината.
Музейното изложение притежава специфично, неповторимо излъчване, което докосва всеки посетител, дарявайки го освен с любопитни знания, и с естетическо преживяване.© Digital Systems