Природонаучният музей във Варна изучава и популяризира организмовия свят на Черно море и българското черноморско крайбрежие.
Музейната експозиция е обособена в три раздела: Геология, Растителност и Животински свят на района.
В първия раздел са разгледани въпроси от образуването и строежа на земята, появата и развитието на живота върху нея. Показани са мезозойски и терциерни вкаменелости, свидетелстващи за фауната на района през съответните геологични епохи. Образци от полезни изкопаеми дават представа за рудните и нерудни богатства в Североизточна България.
Във втория раздел могат да се видят основните групи растителност по черноморието: морски водорасли, растения по солените почви и пясъците, лонгозна растителност и др. Животинският свят на района е представен от безгръбначни и гръбначни животни - от едноклетъчните до бозайниците.
В научно отношение експозицията е построена въз основа на еволюционния принцип и позволява на място обсъждането на различни природонаучни проблеми.
Адрес на музея: Музеят е разположен в приморската градина в близост до морския бряг, непосредствено срещу Двореца на културата и спорта.


Работно време на експозицията: 10 - 17 часа.
Лятно работно време /01.06 - 30.09/ - от вторник до неделя;
почивен ден - понеделник.
Зимно работно време /01.10 - 30.05/ - от понеделник до петък;
почивни дни - събота и неделя.
Телефони за контакти:
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ: 601 891; 228 194
ТЕРАРИУМ: 302 571


Варненският терариум притежава една от най-разнообразните колекции в България - общо над 40 вида екзотични животни от всички краища на света и много интересни и редки български видове. В експозицията са включени както безгръбначни /10 вида/, така и гръбначни /над 30 вида/ животни:
   - паяци
   - скорпиони
   - ракообразни
   - насекоми
   - риби
   - земноводни
   - влечуги
   - дребни бозайници
Експонираните видове се намират в стъклени терариуми, акватерариуми и аквариуми в среда, близка до естествените им местообитания. Картината се допълва от над 30 цветни снимки на животни сред дивата природа.
Експозицията функционира целогодишно и е динамична - на всеки 2 месеца част от старите видове се заменят с нови.

Адрес на терариума: Морската градина, ул."Салтанат" 38 / до ресторант "Хоризонт"/, автобусна спирка "Акациите".

Работно време на експозицията:
   Лятно работно време /01.06 - 30.09/ - 10 - 20 часа
   Зимно работно време /01.10 - 30.05/ - от 10 - 18 часа
   От понеделник до неделя /без почивен ден/.© Digital Systems