В град Варна (античният Одесос) се намира един от най-големите и най-добре запазени паметници на римската архитектура у нас. Това са световно известните Римски терми (топли бани), най-големите, открити досега в България и трети по големина в Европа. Те се намират в близост до центъра на античния град и обхващат площ от 7 000 м2 и запазена височина до 18 м. По-голямата част от тях е разкопана между 1959 и 1970 г. и експонирана.
Термите са строени по време на императорите от династията на Северите към края на II и са разрушени при земетресение в края на III в. Имат много симетричен план. Отвсякъде, освен от юг, са били заобиколени с верижно разположени магазини. От север имали два централни входа, откъдето се влизало в малки вестибюли. От тях имало вход към най-голямата зала, използвана за спортуване, търговски и приятелски срещи преди и след къпането, а вероятно и за по-големи градски събирания. Други входове водели от вестибюлите към двете съблекални (аподитерии), а от там към къпалните със студена вода (фригидарии) и с топла и гореща вода (тепидарии и калдарии). Отоплението е минавало под пода на топлите къпални - т.нар. "хипокауст" и между стените и мраморната им облицовка. Термите са били богато украсени с мраморни капители, колони и корнизи, а прозорците - с рамки във вид на скулптури на Хермес, Нике, Херакъл и др. Вероятно в тях или непосредствено до тях е имало светилище на здравеносните божества - Асклепий и Хигия и на Херакъл, a край сградата се издигали мемориални надписи и статуи на заслужили граждани на Одесос.

© Digital Systems