Музеят отразява събитие, станало през XV век. Сборна християнска армия, съста- вена от унгарци, поляци, чехи, словаци, папски рицари, босненци, хървати, българи, ру- мънци и рутени (староруси) води тежка битка с турците край Варна на 10.XI.1444 г. В боя загиват половината от бойците на обединената армия, заедно с краля на Унгария и Полша Владислав III Ягело (Варненчик).

В памет на падналите в името на свободата, на мястото на сражението е изграден Парк-музей "Владислав Варненчик". Музеят е мемориален. В залите му е изложено рицарско оръжие и снаряжение: доспехи, ризници, шлемове, мечове, копия, алебарди, арбалети, боздугани, щитове и др. В парка на музея се намират Тракийска гробница от IV в.пр.н.е. (оригинална) и мавзолей на Крал Владислав Варненчик.


© Digital Systems