Ловен туризъм

    Република България разполага с 90 дивечови резервата и 12 народни паркове с обща площ от 89500 хектара. За целта на международния ловен туризъм са изградени около 110 ловни домове и хижи с над 1100 легла, обслужвани с висококвалифициран персонал и ловни водачи.


На територията на страната се предлага селекционен и трoфеен лов на следните видове:

едър дивеч
едър дивеч
дребен дивеч
дребен дивеч
риболов
риболов

    Освен изброените видове в България се предлага лов на: зубър, тибетски як, алпийски козирог, вълк, чакал, лисица, белка, риболов.

Ловни райони