ЧЕРНОМОРЕЦ
map_bg

Географско положение

  Югоизточно от Бургас, в южния край на големия Бургаски залив.

Релеф:


  равнинно - хълмист

Климат:


  черноморска климатична зона, прохладно лято, мека и влажна зима.

Население:


  2500 жители

plaj
pool

Административна уредба:

  кметство на територията на община Созопол.

Икономическа характеристика:


  туризъм, търговия, кооперативно дело, добив на гранит


Error opening Database. Try again later.