роза
...долината на розите

рози     Казанлъшката долина се намира между Стара планина и Средна гора и е всеизвестна със своята красота и плодородие.
Първото селище на територията на днешния град е възникнало през новокаменната епоха (неолит)-VI-V хилядолетие пр.н.е., когато тракийският владетел Севт III построява своя град Севтополис. През каменно-бронзовата епоха (енеолит)-V в. и бронзовата епоха (III в.) животът в селището продължил. През V-VI в. пр. Христа тук, в долината около река Тонзос (Тунджа) се създава богата тракийска цивилизация. Тракийският град Севтополис става столица на тракийската Одриска държава, който поддържал икономически връзки по река Тонзос с тракийския град Кабиле и гръцките северни провинции. От това време са и първите две тракийски гробници-Казанлъшката (открита на 12 април 1944 г.) и Мъглижката(открита през 1965 г.), които смайват посетителите с реалистичната живопис, даваща великолепна представа за живота, бита, обичаите и въоръжението на траките.
    В Средновековието долината става административен център на земите, в които властва българският болярин Елтимир.
    От 1370 г. казанлъшкият край е под турско робство. През османо-турския период в града се развиват над 50 занаята-кошарство, медникарство, златарство, абаджийство, папукчийство, бъчварство и т.н.
розобер     От 18 век Казанлък става център на българското розопроизводство и търговия с прочутото розово масло. Градът е с утвърдени културно-просветни традиции. Тук са родени и работили над 100 художници, сред които българските класици Иван Енчев-Видю, Иван Милев, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Димитър Христов-ЧудомирЕ От колосите на българския театър и кино тук започват творческия си път Порфирий Велков, Мара Пенкова, Стефан Гецов, Тодор Мазаров, Луна Давидова, Любомир Кабакчиев, Видин Даскалов и др.
    Казанлък е естественият географски център на България, важен възел на пътищата между Северна и Южна България и първокласен път по линията София - Бургас. На 7 км западно от Казанлък е язовир Копринка. През долината надлъж тече река Тунджа. Освен това тук има много минерални извори - Павел баня, Овощник и Ягода. Почвите са най-често канелено-горски - особено благоприятни за развитието на розопроизводството и други етерично-маслени култури - мента, лавандула, босилек, невен и др. Климатът е умерено-континентален. Природните условия - почвите и климатът са предпоставка околността на Казанлък да е населена от дълбока древност.
    Днес Казанлък е град с развита текстилна, хранителна, парфюмерийна, козметична и оръжейна промишленост.

Музей на розата Тракийската гробница
при Казанлък
Етнографски комплекс "Кулата"